WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI POKOI HOTELOWYCH ORAZ POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH I GASTRONOMICZNYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM, UL. EBERSA 5, 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać poprzez:

a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.

6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

7. Dane do konta bankowego:
FIRMA SAS s.c BEATA SKÓRAŚ MAREK SKÓRAŚ
UL. EBERSA 5 33-380 KRYNICA – ZDRÓJ
NIP: 8732497174
Z SIEDIBĄ W WOJNICZ UL. TARNOWSKA 53
Konto: Bank PKO BP 53102034530000810202059855
Konto: Raiffeisen Polbank 46175000120000000038723421

8. Pozostała kwota płatna w ośrodku przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.


II. ANULOWANIE REZERWACJI

1. Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Ośrodek zwraca:

a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie w jakiej klijęt dokonał wpłaty na konto Ośrodka.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. W przypadku skrócenia pobytu w Ośrodku, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.